close
臺灣之音立刻下載官方APP
開啟
:::

平上去入、九聲六調 一次過嚟講清楚!

  • 播出時間: 2022-09-07
  • 按讚加入粵講粵威水粉絲團
粵講粵威水
粵語聲調表

粵語聲調嘅補習,主講人係粵語老師William! 

都話粵語有九聲六調,九聲所代表嘅就係--陰平、陰上、陰去、陰入、陽平、陽上、陽去、陽入、中入聲。換個講法,就係平上去入,平聲分陰陽,上聲分陰陽,去聲分陰陽,入聲分三個類別。而所謂陰陽嘅特色,可以講陰嘅聲調比較偏高,而陽嘅聲調比較偏低。

舉例嚟講,就用394052786嚟講。

394就係陰平、陰上、陰去。

052就係陽平、陽上、陽去。

786就係陰入、中入、陽入。

粵語嘅聲調,只有兩個形狀,一個係斜上去,一個就係平嘅。平上去入講嘅四個形狀,基本上係對唔上。

如果想用陰平、陽平呢啲字眼嘗試還原聲調係點樣發音,咁樣對學粵語係冇咩幫助。單純學粵語嘅話,只要知道1到6聲就已經夠用。但係如果想做研究,甚至係唔同語言做對比,知道平上去入,就會比較有共同語言、比較容易溝通。

節目主持人

相關留言